Privacybeleid

Novelion Therapeutics en de dochteronderneming Aegerion Pharmaceuticals eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer en spannen zich in om persoonlijke informatie te beschermen overeenkomstig de wettelijke en ethische normen die van toepassing zijn.
In dit privacybeleid kunt u lezen hoe informatie die u via deze site verstrekt, wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees dit privacybeleid volledig door voordat u gebruik maakt van deze site of gegevens aan ons verstrekt via deze site.
Door gebruik te maken van deze site en als u gegevens aan ons verstrekt via deze site, geeft u aan akkoord te zijn met de voorwaarden van dit privacybeleid zoals hieronder beschreven.

Wij verzamelen persoonlijke informatie
Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, als u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

Cookies en andere niet-persoonlijke informatie
Cookies: Wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze site via cookies en soortgelijke technologie. Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies (niet-persistente cookies) en persistente cookies. Sessiecookies slaan tijdelijk informatie die niet persoonlijk naar u te herleiden is over uw bezoek aan onze website in het geheugen van uw computer op. Het cookie wordt verwijderd zodra u uw browser sluit. Met persistente of permanente cookies wordt uw browser uniek geïdentificeerd en wordt de door de website gevraagde informatie permanent opgeslagen in het geheugen van uw computer.
We kunnen ook pixels of transparante GIF-bestanden gebruiken. Deze GIF bestanden worden door onze advertentiemanagementpartner geleverd. Met deze bestanden kunnen onze advertentiemanagementpartners een unieke cookie op uw webbrowser herkennen, waarmee wij weer kunnen zien welke advertenties gebruikers naar onze website brengen.
Bij zowel de cookies als de transparente GIF-bestanden is de verzamelde en gedeelde informatie anoniem en niet persoonlijk naar u te herleiden. De informatie bevat geen naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Sessie-informatie: We volgen ook het totale aantal bezoekers aan onze website, het aantal bezoekers aan elke pagina van de website en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers. Bij geen van deze processen wordt persoonlijke informatie verzameld.
IP-adres: We leggen het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer vast als u onze site bezoekt. Met behulp van analysesoftware bekijken we IP-adressen, maar alleen om uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u op te stellen en de logbestanden worden regelmatig gewist.

Het gebruik van deze informatie
We zullen uw naam of gegevens niet aan andere bedrijven verkopen of doorgeven, zodat deze bedrijven u kunnen benaderen voor de verkoop van hun goederen of diensten. We gebruiken de informatie over uw gebruik van de diensten en activiteiten op onze site om de bewegingspatronen van gebruikers te volgen en zo te trachten gebruikersvoorkeuren te analyseren, zodat wij uw bezoek aan de site beter kunnen afstemmen en de informatie die u van ons krijgt kunnen aanpassen op uw specifieke interesses.

Persoonlijke informatie
U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot de meeste informatie die op onze site voor u beschikbaar is. Als u ons toch deze informatie verstrekt, kunnen we deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over specifieke onderwerpen of u te voorzien van informatie die u wellicht interesseert, u technische bijstand te verlenen of om uw vragen te beantwoorden. Als u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunnen wij en bedrijven die namens ons actief zijn (zie hieronder) uw gegevens gebruiken om u deze informatie toe te zenden of rechtstreeks contact met u op te nemen. Het kan ook nodig zijn om u specifieke administratieve berichten over uw account te sturen, en in sommige gevallen kunnen we de informatie gebruiken om contact met u op te nemen indien wettelijk vereist.

Cookies en andere niet-persoonlijke informatie
Cookies: Door middel van cookies krijgt u op basis van uw eerdere activiteiten op onze site de inhoud en functies die voor u waarschijnlijk het interessantste zijn. Op onze sites waarvoor een wachtwoord nodig is, geeft u ons expliciet toestemming om een ‘persistent cookie’ te gebruiken, een klein gegevensbestand dat wordt aangemaakt als u uw toegewezen gebruikers-ID en wachtwoord invoert en toegang krijgt tot de site. Dit bestand wordt opgeslagen in het geheugen van uw computer en geeft uw browser toegang tot elke pagina van het gedeelte dat met het wachtwoord is beveiligd.
IP-adres: We gebruiken het IP-adres van uw computer om met u te communiceren als u door onze site navigeert. Daarnaast kunnen we ook uw IP-adres gebruiken om de inhoud die op de site wordt aangeboden te personaliseren.

Het vrijgeven van uw informatie
Onze relaties met andere derde partij ondernemingen: We kunnen derde partij ondernemingen diensten en informatie op de site laten aanbieden (zie de bovenstaande paragraaf over wederverkopers en leveranciers). We kunnen ook derde partij wederverkopers of agenten gegevens laten analyseren die op de site zijn verzameld. Als wij een derde partij opdrachtnemer toegang verlenen tot uw informatie, mag hij er alleen gebruik van maken voor doeleinden die met in overeenstemming zijn met dit privacybeleid. Daarnaast moeten deze wederverkopers en agenten de vertrouwelijkheid en beveiliging van hun informatieverwerking waarborgen en passende maatregelen nemen om deze informatie te beschermen.
Zoals wettelijk vereist: In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen wij worden opgeroepen om uw persoonlijke informatie vrij te geven naar aanleiding van een rechterlijk bevel, dagvaarding, opsporingsbevel, wet of verordening. Het kan ook nodig zijn dat wij uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen indien dit wettelijk vereist is. We zijn van plan dergelijke verzoeken in te willigen en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verzoeker de gevoelige aard van de informatie die hij mogelijk ontvangt begrijpt. We behouden ons ook het recht voor om samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van gebruikers die onze regels schenden of zich schuldig maken aan gedrag dat illegaal of schadelijk is voor andere gebruikers van de site.
Overige informatie: Afgezien van hetgeen is beschreven in dit privacybeleid, zullen we geen persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons hebt verstrekt zonder uw toestemming gebruiken of doorgeven aan een niet-verbonden derde partij.

Uw keuzes omtrent uw privacy
Persoonlijke informatie

Als u op een bepaald moment geen e-mails of andere berichten meer van ons wilt ontvangen of als u persoonlijke informatie via onze site heeft verstrekt en deze informatie uit ons systeem wilt laten verwijderen, stelt u ons daarvan dan op de hoogte. U kunt ook vragen om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben en u heeft de mogelijkheid te vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wijzigen. Geef dit rechtstreeks aan ons door op infogroup@novelion.com
Denk eraan dat bij het uitwisselen van e-mails de e-mails die u stuurt of ontvangt via het e-mailsysteem van uw werkgever eigendom kunnen zijn van uw werkgever. Daardoor kan uw werkgever in staat zijn uw persoonlijke informatie te bekijken die u via e-mail verstuurt.
Houd er rekening mee dat hoewel we proberen in te gaan op verzoeken om persoonlijke gegevens uit ons systeem te verwijderen, het niet altijd mogelijk is om alle kopieën te verwijderen, afhankelijk van de manier waarop de informatie aan ons is verstrekt. Daarnaast behouden we ons het recht voor om de aan ons verstrekte informatie over een bijwerking van een geneesmiddel, en informatie waarvoor anderszins een wettelijke bewaarplicht geldt, niet te verwijderen of te wijzigen.

Cookies en andere niet-persoonlijke informatie
Uw webbrowser kan zo worden ingesteld dat u kunt regelen of u cookies accepteert, cookies weigert of dat telkens als u een cookie toegezonden krijgt, u daarvan bericht krijgt. Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, zullen sites zoals de onze die cookie-geactiveerd zijn u niet herkennen wanneer u terugkeert naar de site en kan de site minder goed werken.

Mededeling over Internetbeveiliging
Hoewel we alles doen wat redelijkerwijze mag worden verwacht om de informatie die via de websites, met inbegrip van deze site, wordt verzameld te beschermen, wijzen we u erop dat het verstrekken van gegevens via het internet altijd enig risico met zich meebrengt. We kunnen niet garanderen dat onze website 100% veilig is tegen illegale manipulatie of ‘hacken’. Alle gegevens die via internet worden verzonden kunnen risico lopen, maar na ontvangst door ons en invoering in onze database, krijgen ze dezelfde bescherming als ons eigen vertrouwelijke informatie.

Links naar derde partij sites
Voor het gemak van onze bezoekers bevat onze site momenteel links naar een aantal andere sites die volgens ons nuttige informatie kunnen bieden. Het privacybeleid geldt niet voor deze sites. Deze links staan niet onder ons toezicht en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van, of de mogelijke schade veroorzaakt door, gekoppelde sites. Het feit dat een Aegerion-site een link bevat, geeft niet aan of betekent niet dat Aegerion de gekoppelde sites onderschrijft. U dient rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid, geheimhoudingsovereenkomsten en procedures voor het verzamelen en verspreiden van gegevens.
Bedenk dat gekoppelde sites ook cookies kunnen gebruiken. Wij kunnen het gebruik van cookies door deze sites niet controleren. Bovendien kan het zo zijn dat, als u van onze website naar een andere website linkt, die site kan herkennen dat u van onze site afkomstig bent. Als u niet wilt dat andere websites weten dat u op deze website bent geweest, raden wij u aan geen gebruik te maken van de links op onze site.

Beleid ten aanzien van kinderen
De inhoud en de diensten van de site zijn bedoeld voor volwassen gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. De site is niet ontwikkeld om minderjarige gebruikers aan te trekken. Als we merken dat een gebruiker jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we deze informatie uit onze actieve databases verwijderen.

Updates van het privacybeleid
Wij zullen persoonlijke informatie alleen gebruiken op de manier zoals beschreven in het privacybeleid dat van kracht was toen uw informatie werd verzameld. Wij behouden ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid op elk moment te wijzigen door herzieningen op de site te plaatsen. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in november 2016.